Tải Game Lightbot : Programming Puzzles – Lập Trình Câu Đố miễn phí

Tải về :  0 lượt

Hỗ trợ : Android

Thể loại : Game Trí Tuệ

Tải về : Android IOS


Tải Game Lightbot : Programming Puzzles - Lập Trình Câu Đố

Mô tả game:

Lightbot: Programming Puzzles là một chương trình trò chơi đố sử dụng cơ học trò chơi được bắt rễ vững chắc trong các khái niệm lập trình. Trò chơi này cho phép người chơi đạt được một sự hiểu biết thực tế của các khái niệm kiểm soát dòng chảy cơ bản như: các thủ tục, các vòng lặp và điều kiện chỉ bằng cách hướng dẫn một robot với các lệnh.

>>> Click: Tải game Lightbot : Programming Puzzles - Lập Trình Câu Đốvề máy

Lightbot có 50 cấp độ và 20 ngôi sao thách thức để thu thập. Lightbot nay có thêm nhiều tiết kiệm khe và tiến độ riêng biệt theo dõi cho nhiều người chơi. Nhiều người chơi có thể tạm ứng theo tốc độ của riêng họ trong lưu khe riêng của họ, và cũng cạnh tranh về số lượng các cấp hoàn thành, số lượng sao thu thập và số lệnh tổng thể được sử dụng để hoàn thành game.

Bấm vào link bên dưới để tải game Lightbot : Programming Puzzles - Lập Trình Câu Đố về máy:

Đánh Giá